Te allen tijde wordt de vraag gesteld: “Wat heb ik eraan? What’s in it for me?”

Wanneer er over een management systeem gesproken wordt, komt deze vraag al snel naar boven. Zijn de kosten-baten gunstig? Is de businesscase acceptabel? Stelt u zichzelf deze vraag ook wel eens? Houdt dan de onderstaande acht voordelen in het achterhoofd bij de beslissing:

 1. Standaardisatie van werkmethoden
 2. Transparante systematiek; zowel voor interne als externe klanten
 3. Beter voldoen aan klanteisen
 4. Gericht continue verbeteren van de organisatie
 5. Meer inzicht in eigen organisatie
 6. Doelstellingen beter te realiseren
 7. Proces structurering van alle bedrijfsactiviteiten
 8. Voldoen aan wet- & regelgeving

ISO9001 en IATF16949 implementaties zijn wereldwijd in volle gang. Ook Europa en Nederland blijven aandeelhouder in deze tak van sport. Om tot een certificering (ISO9001 of IATF16949) te komen, zijn er twee verschillende opties: Eigen initiatief (strategisch management besluit) of opgelegd door een stake-holder (bijvoorbeeld een klant).

In beide gevallen zal er een implementatie traject plaats gaan vinden. EQB Consultancy heeft ruime ervaring in het begeleiden van een implementatie traject. Gezamenlijk met u wordt het systeem systematisch ‘levend’ gemaakt en uitgerold. Uiteraard zullen u en het team zelf mee gaan werken en zal volledig aangesloten zijn in alle werkzaamheden. EQB Consultancy kan als project manager acteren en zelf ook meewerken wanneer dit gewenst is. Uiteraard wordt het geheel begeleid middels een transparante planning die openheid in acties en taken geeft.

Audits

Een audit wordt toegepast om onafhankelijk de doeltreffendheid, volledigheid en effectiviteit van een systeem te toetsen. “Zeg wat je doet”, “Doe wat je zegt” en lever bewijs hiervoor aan. De systemen die EQB Consultancy voor u kan gaan toetsen zijn gebaseerd op ISO9001. ISO9001 is dé basis van een kwaliteitsmanagement systeem en daarmee de basis voor vele management systemen, als bijvoorbeeld ISO14001, HKZ en IATF16949.

Er zijn drie verschillende audit partijen.

 1. Met een 1e partij audit wordt de interne audits bedoelt. Het bedrijf stelt een audit programma op en voert de toetsing voor het eigen systeem zelf uit. Dit mag ook gedaan worden door een gekwalificeerd extern persoon, maar het blijft een interne aangelegenheid.
 2. De 2e partij audit is een audit bij een externe partij, bijvoorbeeld een leverancier. Het bedrijf stelt een gekwalificeerd persoon (intern of extern) aan om de audit uit te voeren. De leverancier zal dan het audit rapport aannemen en de verantwoording dragen voor eventuele tekortkomingen. Wanneer er tekortkomingen geconstateerd zijn, zal er een actieplan door de partij moeten worden samengesteld. Deze wordt door uw bedrijf dan wel niet geaccordeerd en uiteindelijk geaccepteerd als verbeter traject.
 3. De 3e partij audit, is een audit die in het bedrijf plaats vindt, door een geaccrediteerde instantie, zoals LRQA, Dekra, BSI, DNV, Kiwa, TüV. Voor ISO9001 is de accreditatie instantie RVA (Raad Voor Accreditatie) en voor IATF16949 is dit IATF (International Automotive Task Force).

Volgens de officieel geldende richtlijnen is EQB gecertificeerd om de 1e en 2e partij audits af te nemen. Middels de overhandiging van de persoonlijk behaalde certificaten is dit naadloos aan te tonen en op verzoek beschikbaar.