Er heerst bij ieder bedrijf een (latente) behoefte om efficiënter en effectiever te werken. Om te overleven in de veranderende omgeving is het nodig om alle bedrijfsprocessen zo efficiënt mogelijk in te richten. Dit zijn de administratieve-, maar ook zeker de productieprocessen. Dit continue verbeterproces wordt bij veel bedrijven nog niet toegepast. Er zijn meerdere redenen voor te bedenken: Men weet niet hoe, bang voor wollige, tijdrovende en dure trajecten, of inderdaad echt een latente behoefte en waarschijnlijk zijn er nog veel meer antwoorden te bedenken, “waarom niet”.

Met de beschikbare middelen, zo een hoog mogelijke output behalen. Overproductie tegengaan, waste-, transport- en voorraden minimaliseren. Alles komt neer op het waarde creëren en toevoegen. Waar wil de klant voor betalen?

EQB Consultancy kan de automotive achtergrond zeer goed benutten en inzetten bij uw organisatie. De benodigde tools toepassen die echt ertoe doen, maar niet de papierwinkel implementeren waar eenieder bang voor is. Lean Management houdt in: Zo veel als benodigd is, met zo min mogelijk middelen (Less is More).